Galerie / Gallery

Naše současné holky – všechny HD/ED 0/0, 1.tř.chovnosti
Zleva Mystery z Jukasu, Envie z Danaru, Ziba z Danaru,
Maj. Gabka Hajná – Draga z Danaru, IGP 3 Holly z Danaru ZVV1, BH
Majitel Zsolt Gergel – Xena z Danaru IPO3, ZVV1, FH2,
Letní pohoda – Envie, Ziba a Mystery
Ares z Danaru (World Champion Chris spod Lazov x Vasca z Danaru)
Banderas z Danaru – Šampion Litvy ve vyhledávání drog (Hades v.Schwarzen Bar x Vilma z Danaru)
Bingo z Danaru (Hades v.Schwarzen Bar x Vilma z Danaru)
Vpravo – Cezar z Danaru – úspěšný policejní pes v Polsku (Hades v.Schwarzen Bar x Vasca z Danaru)
Diamond Black z Danaru – res.CACT, IPO3, v.d., HD/ED 0/0, 1.tř. ( Coudy z údolí Úpy x Xena z Danaru)
Envie z Danaru
Envie z Danaru HD/ED 0/0, v.d., BH, ZVV1, 1.tř. ( Kent v.d. Wolfskralle x Ziba z Danaru)
Ergo z Danaru HD/ED 0/0 ( Kent v.d. Wolfskralle x Ziba z Danaru)
Hades z Danaru – chovný pes v USA (CACIT Lord Ad- Gur x Ziba z Danaru)
Harley z Danaru – HD/ED 0/0, policejní pes v Litvě, chovný (CACIT Lord Ad- Gur x Ziba z Danaru)
Sestry – Honey a Harmony z Danaru HD/ED 0/0, BH
Idimonna z Danaru (Passat Eqidius x Ziba z Danaru)
Indy z Danaru (USA) HD/ED 0/0 (Passat Eqidius x Ziba z Danaru)
Jamaica z Danaru – ZZO, ZVV1, HD/ED 0/0 u záchranné brigády (Drako Blendy x Alibaba z Danaru)
Kazan z Danaru – Policie Litva (Barney Helipeky x Mystery z Jukasu)
Killa z Danaru , dnes chovná fena, HD/ED 0/0, 1.tř. (Barney Helipeky x Mystery z Jukasu)
Lasso z Danaru (Ingo z Kraje husitů x Alibaba z Danaru)
Léda z Danaru (Ingo z Kraje husitů x Alibaba z Danaru)
Médea z Danaru HD/ED 0/0 (Joggi Aykmar x Ziba z Danaru)
Mirage z Danaru HD/ED 0/0 (Joggi Aykmar x Ziba z Danaru)
Mondy z Danaru – (Joggi Aykmar x Ziba z Danaru) – USA
Nadine z Danaru HD/ED 0/0, ZZO, IPO-V, AD velmi dobrá
Nara z Danaru – policejní fena (Hasan Ja Na Ka x Mystery z Jukasu)
Nardo z Danaru HD/ED 0/0 , SVV1, v.d. (Hasan Ja Na Ka x Mystery z Jukasu)
Odysea z Danaru , HD 0/0, chovná fena (Igor z Eharu x Jaga z Danaru) matka hojně využívaného chovného psa Aggiho Wind Wild
Ola z Danaru 6 měsíců (Grim Suché Lazce x Nora Birnejan)
Olma z Danaru 6 měsíců (Grim Suché Lazce x Nora Birnejan)
Paris z Danaru 9 měsíců (Grim Suché Lazce x Ziba z Danaru)
Pedro z Danaru 8 měsíců (Grim Suché Lazce x Ziba z Danaru)
Pepi z Danaru HD/ED 0/0 velmi dobrá (Grim Suché Lazce x Ziba z Danaru)
Pitt z Danaru 8 měsíců (Grim Suché Lazce x Ziba z Danaru)
Quatro z Danaru (V-Umpalumpa Chmelový kvítek x Envie z Danaru)
Quatro z Danaru 9 měsíců (V-Umpalumpa Chmelový kvítek x Envie z Danaru)
Queny z Danaru (V-Umpalumpa Chmelový kvítek x Envie z Danaru)
Zailyn z Danaru (Torr Opavia Hof x Rocca z Danaru) a Idimonna z Danaru (Passat Eqidius x Ziba z Danaru)
Vlevo – Norbo z Danaru (Hasan Ja Na Ka x Mystery z Jukasu)
Vpravo Vito z Danaru 8 let (Norbo Suché Lazce x Rocca z Danaru) – policejní pes – USA